Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 17-01-2019

  • 10h30: [LIVE STREAM] ROUND 2 | GIẢI GOLF VPG TOUR - HERON LAKE CHAMPIONSHIP 2019

Lịch phát sóng ngày 18-01-2019

  • 10h30: [LIVE STREAM] ROUND 3 | GIẢI GOLF VPG TOUR - HERON LAKE CHAMPIONSHIP 2019

Lịch phát sóng ngày 19-01-2019

Lịch phát sóng ngày 20-01-2019

Lịch phát sóng ngày 21-01-2019

Lịch phát sóng ngày 22-01-2019

Lịch phát sóng ngày 23-01-2019