Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 21-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.11 | PHÒNG BỆNH BƯỚU GIÁP VÀ UNG THƯ TUYẾN GIÁP

Lịch phát sóng ngày 22-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.10 | PHÂN BIỆT VÀ PHÒNG BỆNH THỦY ĐẬU - RUBELLA

Lịch phát sóng ngày 23-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.10 | PHÂN BIỆT VÀ PHÒNG BỆNH THỦY ĐẬU - RUBELLA

Lịch phát sóng ngày 24-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI | GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA

Lịch phát sóng ngày 25-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI | LÀM GÌ ĐỂ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH VIRUS CORONA?

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI | GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA

Lịch phát sóng ngày 26-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI | GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS CORONA

Lịch phát sóng ngày 27-02-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI | LÀM GÌ ĐỂ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH VIRUS CORONA?