Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 24-07-2019

  • 15h00: [LIVE STREAM] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ | NGĂN NỖI LO BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

  • 19h00: [LIVE STREAM] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.12 | GIẢM CÂN SAO CHO KHỎE VÀ ĐẸP

Lịch phát sóng ngày 25-07-2019

  • 19h00: [LIVE STREAM] ĐI RỒI KỂ NO.1 | ẤN ĐỘ: TƯỞNG KHÔNG ẤN TƯỢNG MÀ ẤN TƯỢNG KHÔNG TƯỞNG!

Lịch phát sóng ngày 26-07-2019

Lịch phát sóng ngày 27-07-2019

Lịch phát sóng ngày 28-07-2019

Lịch phát sóng ngày 29-07-2019

Lịch phát sóng ngày 30-07-2019