Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 27-05-2019

Lịch phát sóng ngày 28-05-2019

Lịch phát sóng ngày 29-05-2019

Lịch phát sóng ngày 30-05-2019

Lịch phát sóng ngày 31-05-2019

  • 10h00: JOB CHALLENGE NO.1 | CHỦ ĐỀ: THỬ THÁCH DIGITAL MARKETING

Lịch phát sóng ngày 01-06-2019

Lịch phát sóng ngày 02-06-2019