Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 04-07-2022

 • 08h00: [LIVESTREAM] MIỀN ĐÔNG MỘT THỜI HOA LỬA

 • 12h00: HÁT VỀ THỜI HOA ĐỎ NO.3 - NHỮNG CÁNH HOA NGƯỢC DÒNG

Lịch phát sóng ngày 05-07-2022

 • 08h00: [LIVESTREAM] MIỀN ĐÔNG MỘT THỜI HOA LỬA

 • 12h00: HÁT VỀ THỜI HOA ĐỎ NO.3 - NHỮNG CÁNH HOA NGƯỢC DÒNG

Lịch phát sóng ngày 06-07-2022

 • 08h00: [LIVESTREAM] MIỀN ĐÔNG MỘT THỜI HOA LỬA

 • 12h00: HÁT VỀ THỜI HOA ĐỎ NO.3 - NHỮNG CÁNH HOA NGƯỢC DÒNG

Lịch phát sóng ngày 07-07-2022

 • 08h00: [LIVESTREAM] MIỀN ĐÔNG MỘT THỜI HOA LỬA

 • 12h00: HÁT VỀ THỜI HOA ĐỎ NO.3 - NHỮNG CÁNH HOA NGƯỢC DÒNG

Lịch phát sóng ngày 08-07-2022

 • 08h00: [LIVESTREAM] MIỀN ĐÔNG MỘT THỜI HOA LỬA

 • 10h00: TẾT VIỆT - TẾT CỦA YÊU THƯƠNG NO.2 - HUYỀN THOẠI ĐỒNG KHỞI

 • 12h00: HÁT VỀ THỜI HOA ĐỎ NO.3 - NHỮNG CÁNH HOA NGƯỢC DÒNG

Lịch phát sóng ngày 09-07-2022

 • 10h00: TẾT VIỆT - TẾT CỦA YÊU THƯƠNG NO.2 - HUYỀN THOẠI ĐỒNG KHỞI

Lịch phát sóng ngày 10-07-2022

 • 10h00: TẾT VIỆT - TẾT CỦA YÊU THƯƠNG NO.2 - HUYỀN THOẠI ĐỒNG KHỞI