Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 27-09-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 16/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 28-09-2020

Lịch phát sóng ngày 29-09-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 22/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 30-09-2020

  • 21h00: TÌM TÔI TỐI THỨ TƯ NO.3 - CHỦ ĐỀ "ĐƯỜNG XƯA"

Lịch phát sóng ngày 01-10-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 29/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 02-10-2020

Lịch phát sóng ngày 03-10-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 08/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19