Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 26-10-2020

Lịch phát sóng ngày 27-10-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 22/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 28-10-2020

Lịch phát sóng ngày 29-10-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 29/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 30-10-2020

Lịch phát sóng ngày 31-10-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 08/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 01-11-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 16/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19