Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 15-10-2019

 • 15h00: [LIVE STREAM] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ | NGĂN NỖI LO BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

 • 17h30: XEM TRỰC TIẾP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH HÁT VÌ ĐỘI TUYỂN - LIVESTREAM 11

 • 19h00: [LIVE STREAM] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.12 | GIẢM CÂN SAO CHO KHỎE VÀ ĐẸP

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] NGƯỜI KỂ CHUYỆN NGHỀ NO.2 | NGHỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Lịch phát sóng ngày 16-10-2019

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] NGƯỜI KỂ CHUYỆN NGHỀ NO.1 | NGHỀ NHIẾP ẢNH: ĐẰNG SAU NHỮNG BỨC ẢNH ĐẸP

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] NGƯỜI KỂ CHUYỆN NGHỀ NO.2 | NGHỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.15 | PHÒNG BỆNH HÔ HẤP DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Lịch phát sóng ngày 17-10-2019

 • 15h00: [LIVE STREAM] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ | NGĂN NỖI LO BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

 • 15h00: [LIVE STREAM] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.13 | BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH: NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG NGỪA

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 18-10-2019

 • 19h00: [LIVE STREAM] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.12 | GIẢM CÂN SAO CHO KHỎE VÀ ĐẸP

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 19-10-2019

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] NGƯỜI KỂ CHUYỆN NGHỀ NO.1 | NGHỀ NHIẾP ẢNH: ĐẰNG SAU NHỮNG BỨC ẢNH ĐẸP

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] NGƯỜI KỂ CHUYỆN NGHỀ NO.2 | NGHỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH - NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Lịch phát sóng ngày 20-10-2019

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 21-10-2019