Cắt dựng video clip highlight

Cắt dựng video clip highlight

Cắt dựng video clip highlight(Phóng sự ngắn) sau sự kiện. Cung cấp dịch vụ chụp hình chuyên nghiệp