[LIVE STREAM] TÂM LÝ HÀNH VI VÀ SỰ KIỆN CUỘC SỐNG NO.5 | VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG

1106 Lượt xem

Chương trình TÂM LÝ HÀNH VI & SỰ KIỆN CUỘC SỐNG 

Chủ đề VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG

Khách mời: Ông Viên Ngọc Sang - Chuyên gia đào tạo và tư vấn kỹ năng sống

Thời gian: 19h Thứ Sáu, ngày 30/08/2019 

Phát trực tiếp trên website, youtube, fanpage Live Channel, app HTVC, hplus.com.vn

Cùng chuyên mục