[LIVE STREAM] HỘI THẢO MAKE YOUR BRAND HUMAN | HUMAN-TO-HUMAN MARKETING SEMINAR

1435 Lượt xem

Hồi sinh khía cạnh con người trong truyền thông marketing, với tất cả sự không hoàn hảo, thấu cảm và đơn giản của nó.

THỜI GIAN: 8h30 – 12h00, ngày 19/12/2018
ĐỊA ĐIỂM: RMIT Hà Nội, Tầng 1, Phòng 1.1.004,  Toà nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Cùng chuyên mục