TRAVEL23 Videos

Đường Sắt Răng Cưa Phan Rang – Đà Lạt 10
0

HOÀI NIỆM VỀ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT RĂNG CƯA ĐỘC ĐÁO “THÁP CHÀM – ĐÀ LẠT”

Tuyến đường sắt răng cưa(Cog railway)Tháp Chàm-Đà Lạt. Tuyến được lên dự án xây dựng trong 30 năm(1902-1932) từ thời toàn quyền Doumer và bac sĩ Yersin lập trại nghỉ mát Đà Lạt. Nhưng tới năm 1908 đoạn đường Tháp Chàm-Xóm Gòn mới được thi công. Sơ đồ và mặt cắt tuyến đường sắt răng cưa […]