ABOUT US

Livechannel.vn là website trực thuộc quyền quản lý của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông LIVE CHANNEL thành lập từ năm 2018.

Livechannel.vn tập trung chủ yếu vào các sự kiện trực tuyến tại Việt Nam. Xây dựng 1 nền tảng digital video phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội YOUTUBE vs FACEBOOK. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kênh thông tin.

Hotline: +84 90 7788 050         Office-Tel: +84 28 62 7975 93
Email: manager@livechannel.vn

(Visited 773 times, 1 visits today)